Microsoft Exchange 2016 Mailbox Pst Export (Powershell)

Öncelikle Pst yedeğini alabilmek için kullanıcının “Mailbox Import Export” rolüne sahip olması gerekiyor

New-ManagementRoleAssignment -Role "Mailbox Import Export" -User "<user name or alias>"

Not: Pst dosyasının yedekleneceği yer paylaşılmış bir klasör olmak zorundadır.

Mailbox bazında export işlemi için aşağıdaki powershell komutunu uyguluyoruz

New-MailboxExportRequest -Mailbox <user> -FilePath \\<server FQDN>\<shared folder name>\<PST name>.pst

Eğer klasör bazlı yedek almak istersek (klasör isimlerini kendinize göre özelleştirin.)

New-MailboxExportRequest -IncludeFolders "#Inbox#/*","#SentItems#" -Mailbox <user> -FilePath \\<server FQDN>\<shared folder name>\<PST name>.pst

Toplu Mailbox Yedeği Alma:

1.Adım:

$AllMailboxes = Get-Mailbox

2.Adım:

$AllMailboxes|%{$_|New-MailboxExportRequest -FilePath \\<server FQDN>\<shared folder name>\$($_.Alias).pst}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir